Corylus avellana

Gewone Hazelaar Corylus avellana

Gewone Hazelaar Corylus Avellana

Hazelaar, Hazelnoot Corylus avellana 'Roodpit Lambertsnoot'

Hazelaar/ Hazelnoot Corylus avellana 'Cosford'

Hazelaar/ Hazelnoot Corylus avellana 'Rode Zellernoot'

Hazelaar/ Hazelnoot Corylus avellana 'Webbs Prize Cob'

Hazelaar/ Hazelnoot Corylus avellana 'Witpit Lambertsnoot'

Hazelnoot, hazelaar Corylus Avellana Garibaldi

Hazelnoot, hazelaar Corylus Avellana Geant de Halle

Hazelnoot, hazelaar Corylus Avellana Gunslebert

Hazelnoot, hazelaar Corylus Avellana Gustav's Zellernuss

Hazelnoot/ Hazelaar Corylus Avellana Halle'sche Riesen

Hazelnoot/ Hazelaar Corylus Avellana Lange Spaanse

Kronkelhazelaar Corylus avellana 'Contorta'

Rode Hazelnoot Corylus avellana 'Red Majestic'