Klimhortensia

Bladhoudende Klimhortensia Pileostegia viburnoides

Hortensia klimplant Schizophragma hydrangeoides 'Angel Wings'

Hortensia klimplant Schizophragma hydrangeoides 'Moonlight'

Klimhortensia Hydrangea anomala petiolaris

Klimhortensia Hydrangea anomale glabra 'Crug Coral'

Klimhortensia Hydrangea petiolaris 'Miranda'

Klimhortensia Hydrangea petiolaris 'Silver Lining'

Klimhortensia Schizophragma hydrangeoides 'Moonlight'

Pluim klimhortensia Schizophragma hydrangeoides 'Roseum'